Studiegroep2018-10-11T15:38:22+00:00

Studiegroep

In deze groep gaan we samen een boek over het boeddhisme lezen: The noble eightfold path van Sangharakshita. De bedoeling is dat we niet alleen inhoudelijk helderheid krijgen over de inzichten van de boeddha, maar dat we door middel van gesprekken en discussies dit ook toetsen aan onze ervaringen. 
 
We komen eens per 2 weken bijeen op een tijd en plaats die de deelnemers met elkaar afspreken.
 
Voor informatie een aanmelden, vraag Silavadin