Dana2018-10-11T11:19:31+00:00

Dana (vrijgevigheid)

Dana is een belangrijk principe in het boeddhisme. Het staat voor gulheid, vrijgevigheid in allerlei opzichten. Iemand aandacht schenken doet wonderen, maar we kunnen ook tijd schenken, gul zijn met vriendschap en geduld, onze kennis delen, een klusje voor een ander doen, geld geven, een maaltijd voor iemand maken. Door gulheid te beoefenen rek je de grenzen van je eigen kleine wereldje op.

De mensen die lesgeven en andere dingen dingen in het centrum, zoals opruimen, organiseren, de website bijhouden enz, doen dat allemaal onbetaald, uit dana. Het liefst zouden we willen dat daarmee alles gedaan was, en alle activiteiten gratis waren, want de dharma is immers onbetaalbaar. Maar er zijn toch nog allerlei kosten die we maken, zoals de kosten van het huis, meditatie materiaal (kussens, bankjes), de website, enzovoort.

Daarom vragen we iedereen die komt om dana te beoefen en een financiële bijdrage te leveren, zodat we de kosten kunnen dekken. Maar ook als je op een niet-financiële manier wil bijdragen, is dat welkom, voor informatie kun je terecht bij Silavadin.

Gegevens

De bankgegevens van Triratna Groningen zijn:

NL79 INGB 0006 4025 38 t.n.v. M M M Vasen in Groningen

Dana is an important principle in Buddhism. It means giving, generosity in every possible way. Giving someone attention can work miracles, but we can also give time, be generous with friendship and patience, share our knowledge, do a little job for someone, give money, prepare someone a meal. By practicing giving you stretch the boundaries of your own little world. 
 
The people that teach and do other things, such as cleaning, organising things, maintain the website etc, are doing this unpaid, out of dana. It would be best it that would cover everything, and that all activities were free. The dharma is invaluable, after all. But there are still costs that we make, such as the costs of the house, meditation gear (cushions, stools) the website, and so forth.
 
That is why we ask from everyone who comes to practice dana and give us a financial contribution, so that we are able to cover the costs. But also if you want to contribute in a non-financial way you are very welcome. For more information ask Silavadin.

 

 

To donate financially to Triratna Groningen:

NL79 INGB 0006 4025 38  to M M M Vasen in Groningen


“Zoals een waterdruppel niet aan een lotusblad kleeft, zo klampt de wijze zich nergens aan vast — niet aan wat hij ziet, niet aan wat hij hoort, niet aan wat hij denkt”

-de Boeddha