Meditatie2018-11-07T21:32:39+00:00

Meditatie

Meditation

Boeddhistische meditatie is een manier om jezelf te leren kennen en te transformeren. Het vraagt een ontspannen, open en waakzame houding, en die houding ontwikkel je door het te doen. In meditatie scherp je je aandacht en concentratie, en ontwikkel je kalmte, vriendelijkheid, en aanwezigheid. Vaak is de werking al na korte tijd te merken. Door regelmatig en geduldig te blijven mediteren worden die kwaliteiten tot gewoonte en transformeren ze jezelf en je omgeving.

De belangrijkste meditaties die worden aangeleerd in Triratna zijn het ‘gewaarzijn van de ademhaling’ (anapanasati), de ‘ontwikkeling van liefdevolle warmte’ (metta bhavana), en het ‘gewoon zitten’. Daarnaast worden er ook reflectieve meditaties gedaan (vipassanna).

Mediteren is een ontdekkingsreis, een spannend avontuur. Vroeger gingen de mensen naar verre werelddelen om die te ontdekken. Nu is de hele uiterlijke wereld al ontdekt, maar de innerlijke wereld is grotendeels onbekend terrein, en de manier van ontdekken is ook volkomen anders. De reis van meditatie kan je transformeren, naar diepere bewustzijnstoestanden leiden, en uiteindelijk naar ontwaken.

Buddhist meditation is a way to come to know yourself, and to transform. It needs a relaxed, open and alert attitude, and this attitude is developed by engaging in it. In meditation your attention and concentration are sharpened, and you develop calmth, kindness, and presence. Very often the effects can be noticed after a short while. By practising regularly and patiently, these qualilties become habits and transform yourself and your environment.

The main meditations that are taught in Triratna are the ‘mindfulness of breathing’ (anapanasati), the ‘development of loving kindness’ (metta bhavana), and ‘just sitting’. Besides that we also do reflective meditations (vipassanna).

Meditating is a voyage of discovery, an adventure. In earlier centuries people went to other continents to explore those. Now the whole outer world has been mapped out, but the inner world is for a large part still unknown, and the way of exploring is also completely different. The voyage of meditation can transform you, lead to deeper levels of consciousness, and eventually to awakening.