3 juwelen2018-11-08T19:29:13+00:00

Drie Juwelen

Three jewels

Triratna is sanskriet voor ‘drie juwelen’ (‘tri’ is drie, en ‘ratna’ is juweel, sieraad). Het eerste, gele, juweel verwijst naar de Boeddha, het ideaal van ontwaken waar een boeddhist naar streeft. Het tweede, blauwe, juweel verwijst naar de Dharma, het pad dat naar ontwaken leidt, of met andere woorden, de leer van de boeddha, of, met nog andere woorden, de wetmatigheden van het leven die ontwikkeling naar ontwaken mogelijk maken.Het derde, rode, juweel verwijst naar de sangha, de gemeenschap van mensen die naar ontwaken streven, dus je leraren en reisgenoten op het pad.

Traditioneel wordt gezegd dat een boeddhist ‘voor toevlucht gaat tot de drie juwelen’. Dat betekent dat deze drie kwaliteiten een centrale plaats krijgen in je leven, dat je het werkelijk sieraden laat zijn—ze schitteren en glanzen en glimmen, zijn kostbaar en vragen erom elke dag gepoetst en verzorgd te worden. Maar ze zijn niet om in een kluis te stoppen: juwelen komen pas goed tot hun recht als hun schoonheid tentoongespreid en met iedereen gedeeld wordt

Triratna is sanskrit for ‘three jewels’ (‘tri’ is three and ‘ratna’ is jewel). The first, yellow, jewel represents the Buddha, the ideal of awakening. The second, blue, jewel, points to the Dharma, the path to awakening, or in other words, the teaching of the Buddha, or, with still other words, the laws in life that make awakening possible. The third, red, jewel, represents the Sangha, the fellowship of those who strive for awakening, your fellow travellers and teachers on the path.

Traditionally it is said that a buddhist ‘goes for refuge to the three jewels’. That means that the three jewels will take in a central place in your life. You are mindful of them, take them to heart, allow them to be truly jewels—letting them shine and glitter and sparkle. They are precious and want to be polished and taken care of every day. Also they are not to be put away in a safe, hidden away for everybody. There beauty needs to be shown and shared with everybody